GZDoom

Vill man spela Doom Doom2, Heretic och Hexen med bättre upplösning än i originalet är en av lösningarna att köra via GZDoom med WAD-versioner av spelen.

GZDoom är en 3D-accelerator som förbättrar grafiken och ger spelaren stora möjligheter att anpassa hur man vill få grafiken presenterad för sig.

Gå hit för läsa mer: https://zdoom.org/wiki/GZDoom

This entry was posted in 90-tal, FPS, PC and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s